Muzikos terapija šiandienos kultūroje – tai muzikos terapeuto paslauga klientui, bendradarbiavimas naudojant muziką, įvairias muzikines veiksenas bei susikuriančius tarpusavio santykius optimizuojant kliento (individo ar grupės) sveikatingumą ir gyvenimo kokybę.

Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lmta) – 1997 metais įsikūrusi visuomeninė organizacija, vienijanti muzikos terapeutus bei kitus specialistus, taikančius muzikos terapijos metodus vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės. Asociacijos tikslas – plėtoti muzikos terapiją kaip profesiją, mokslą, paslaugą, discipliną, koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Uždaviniai: 1) plėtoti muzikos terapiją vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės; 2) siekti, kad būtų įgyvendinama tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintomis nuostatomis grįsta muzikos terapijos edukacija ir įtvirtinta muzikos terapijos profesija; 3) konsultuoti muzikos terapijos taikymo klausimais; 4) inicijuoti muzikos terapijos paslaugų integravimą; 5) informuoti visuomenę apie asociacijos veiklą bei užsiimti šviečiamąja ir edukacine veikla muzikos terapijos srityje; 6) koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams, juos ginti.