Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Muzikos terapija šiandienos kultūroje – tai muzikos terapeuto paslauga klientui, bendradarbiavimas naudojant muziką, įvairias muzikines veiksenas bei susikuriančius tarpusavio santykius optimizuojant kliento (individo ar grupės) sveikatingumą ir gyvenimo kokybę.

Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lmta) – 1997 metais įsikūrusi visuomeninė organizacija, vienijanti muzikos terapeutus bei kitus specialistus, taikančius muzikos terapijos metodus vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės. Asociacijos tikslas – plėtoti muzikos terapiją kaip profesiją, mokslą, paslaugą, discipliną, koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Uždaviniai:

1) plėtoti muzikos terapiją vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės;
2) siekti, kad būtų įgyvendinama tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintomis nuostatomis grįsta muzikos terapijos edukacija ir įtvirtinta muzikos terapijos profesija;
3) konsultuoti muzikos terapijos taikymo klausimais;
4) inicijuoti muzikos terapijos paslaugų integravimą;
5) informuoti visuomenę apie asociacijos veiklą bei užsiimti šviečiamąja ir edukacine veikla muzikos terapijos srityje;
6) koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams, juos ginti.

2% GPM Parama

Paaukokite 2proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Paaukokite 2proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.  Paaukokite 2proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.  Paaukokite 2proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Daugiau

Aktualijos

Įvadinės muzikos terapijos studijos

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos terapijos asociacija, parengė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą “Muzika ir sveikata“ – Įvadas į muzikos terapijos studijas. Programos tikslas –  parengti specialistus, turinčius...

Muzikos terapija- jau patvirtinta profesija Lietuvoje

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė 2014 spalio 30 pasirašė įsakymą „Dėl profesinių kvalifikacinių reikalavimų meno terapeutui patvirtinimo”, kuris įsigalios 2015 gegužės 1d. Turime kuo džiaugtis- pagaliau muzikos terapija- oficialiai pripažinta profesija...

Seminaras: Vokalo ir ritmo valdymas

KVIEČIAME dalyvauti seminare  “Vokalo ir ritmo valdymas” Seminaras vyks 2014 sausio mėn. 6 d.  17.30 – 21.00 val. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos patalpose Jakšto g. 11 – 1, Vilnius PROGRAMA 17.30 – 19.00 Vokalo valdymo pratybos Vokalo apšilimas, balso technikų...

Menų terapijos poveikio vertinimas

 KVIEČIAME dalyvauti seminare Menų terapijos poveikio vertinimas Seminaras vyks 2013 gruodžio mėn. 16 d.  17.30 – 21.00 val. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos patalpose Jakšto g. 11 – 1, Vilnius   PROGRAMA 17.30 – 19.00 Teorinė dalis   Paciento / kliento...